งานราชการ งาน หางาน สมัครงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์

ราคา : 0.0 บาท ลงประกาศโดย : watana | วันที่ : 18 พ.ค 2554 00:00:00
เข้าชม 1,016 ครั้ง
รายละเอียดประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จำนวน 32 อัตรา สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครงานราชการ เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์

งานราชการที่เปิดสอบ 32 อตัรา
คณะครุศาสตร์

1. สาขาการศึกษาปฐมวัย

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. สาขาคณิตศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก ด้านคณิตศาสตร์

3. สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา

- วุฒิปริญญาโท / เอก ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา

4. สาขาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

5. สาขารัฐศาสตร์

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

6. สาขานิติศาสตร์

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชานิติศาสตร์

7. สาขาการบริหารการปกครองท้องถิ่น

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

8. สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพุทธศาสนา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัรฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)

- วุฒฺปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาสังคม

11. สาขานาฏศิลป์

- วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

12. สาขาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

คณะวิทยาการจัดการ

14. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15. สาขาเศรษฐศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท / เอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทุกสาขา

16. สาขาการจัดการ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท /เอก ทางการบริหารธุรกิจ ทุกสาขา

17. สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

- วุฒิปริญญาโท / เอก ทางด้านการท่องเที่ยว ทุกสาขา

18. สาขาการบัญชี 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท / เอก ทางการบัญชี ทุกสาขา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

19. สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง

- วุฒิปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา) และวุฒิปริญญาโท (วิศวกรรมโยธา)

20. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

21. สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง

22. สาขาเทคโนโลยีการผลิต

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ

23. สาขาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก / โท (วท.ม. วท.ด. ปร.ด.) คณิตศาสตร์ 1 อัตรา หรือ

- วุฒิปริญญาเอก / โท (วท.ม. วท.ด. ปร.ด.) สถิติ 1 อัตรา

24. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก / โท (วท.ม. วศ.ม. วท.ด. ปร.ด.) การจัดการสิ่งแวดล้อม

25. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- วุฒิปริญญาเอก / โท (วท.ม. วท.ด. วศ.ม. วศ.ด. ปร.ด.) วิทยาศาสตร์และเทคโน

โลยีการอาหาร

26. สาขาสาธารณสุขชุมชน

- วุฒิปริญญาเอก / โท ทางพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต

อัตราค่าตอบแทน ปริญญาเอก 21,000 บาท ปริญญาโท 15,000 บาท ปริญญาตรี 10,200 บาท

สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน

- สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ สำเนาการเปลี่ยนชื่อ ? สกุล จำนวน 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป หลักฐานอื่น ๆ ถ้าม
สนใจติดต่องานฝากประวัติได้ที่นี่ !!
รายละเอียดผู้ประกาศ
 • ประเภท : ต้องการขาย
 • สภาพสินค้า : ของใหม่
 • ที่ตั้งสินค้า : ขอนแก่น
 • วันที่ลงประกาศ : 18 พ.ค 2554 00:00:00
 • อัพเดทล่าสุด : 18 พ.ค 2554 15:37:03
 • จำนวนผู้ชม : 1,016 ครั้ง
 • ข้อมูลเจ้าของประกาศ
 • เจ้าของประกาศ : watana
 • เบอร์โทรติดต่อ : 870633127
 • อีเมล์ :
 • สถานะ : สมาชิก
 • เว็บไซต์ » http://www.postfreeplaza.com/020255.html
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสต
 • อ่าน : 328 | วันที่ : 2011-05-18 15:39:02
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพช
 • อ่าน : 1017 | วันที่ : 2011-05-18 15:37:03
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร
 • อ่าน : 460 | วันที่ : 2011-05-17 10:59:17
 • กรมทางหลวง เปิดสอบงา
 • อ่าน : 740 | วันที่ : 2011-05-17 10:57:52
 • bots SEO ของ msnbot/1.0 เข้ามาเก็บข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 16.16 น.
  สงวนสิขสิทธิ์ © 2553 โพสฟรีพลาซ่า | ลงประกาศ | ลงประกาศฟรี | เสื้อผ้าแฟชั่น | PostfreePlaza.com